История на книгата

Години наред са изминали, векове са се трупали, за да достигат множество записки от миналото до наши дни. Велики писатели, знайни и незнайни учени, хора на изкуството, поети са оставяли своята следа в историята. За да се съхрани една, култура, една традиция, едно наследство не е достатъчно само тя да бъде записана на лист хартия, тя се пренася през поколения и пребъдва в миналото, настоящето и бъдещето.

И задаваме ли си въпроса днес, какво е за нас книгата?! Как се създава една книга и какви са изискванията за нея.

Книгата днес е един от многото носители на даден вид информация. С навлизането на глобалната мрежа, хилядите видове технологии и модернизации и разнообразието по отношение на игри и забавленията, някак си размиха представата за книгата и я оставиха на заден план. За разлика отпреди хиляди години, когато хората масово са били невежи и неуки, книгата е представлявала свещена вещ, носител не само на ценна информация, но и развлечение, забавление, разтуха. Тя е била всичко онова, което е носело истинска наслада и е правела хората по-добри, по-мъдри и богати духовно.

Книгата пренася в светове, които понякога са приказни и нереални, кара ни да сме приключенци и откриватели, книгата ни дава онази незаменима наслада, която не би могла да се сравни дори с най-богатия на ефекти филм нито с най-новата видео игра, нито, с каквото и да е средство на нашето съвремие.

С годините тя е изменяла своята форма, от някогашния първоначален вид и ако днес избираме главно електронната й форма, то всичко се свежда до практичността и улеснението, които често са доминиращи в подбора й.

Различните стилове, жанрове и начини на предаване на информацията от автора на една книга остават неговия подпис в годините. Каквато и да е историята на книгата тя е била и ще бъде още години наред най-сигурният начин за предоставяне на информация на света и за всяко идното поколение.